หนังสือ เตรียมสอบสังคม ประถม 5

เตรียมสอบสังคม ประถม 5 เล่มนี้เป็น หนังสือ ที่ได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

นอกจากนั้นในแต่ละสาระการเรียนรู้จะมีแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจของเด็กหลังจากที่ได้ทบทวนเนื้อหาจนครบถ้วนแล้ว
ในส่วนท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบประเมินผลท้ายเล่ม ให้เด็กฝึกทำข้อสอบก่อนลงสนามสอบจริง ทั้งสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาค

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram