หนังสือ เตรียมสอบสังคม ประถม 2

เตรียมสอบสังคม ประถม 2 เล่มนี้เป็น หนังสือ ที่ได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นอกจากนั้นในแต่ละสาระการเรียนรู้จะมีแบบทดสอบรวมแล้วมากกว่า 270 ข้อ

เพื่อประเมินความเข้าใจของเด็กหลังจากที่ได้ทบทวนเนื้อหาจนครบถ้วนแล้ว ในส่วนท้ายเล่มผู้จัดทำได้ ออกแบบแบบแบบทดสอบ มากกว่า 50 ข้อให้เด็กฝึกทำก่อนลงสนามสอบจริง

โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเล่าสรุปเนื้อหาให้เด็กฟังได้แบบสั้นกระชับและตรงประเด็น อีกทั้งภาพประกอบในเล่มยังทำให้เด็กสามารถคิดเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาได้อย่างสอดคล้องกัน เหมาะกับสมาธิความสนใจของเด็กในวัยนี้ ทำให้เด็กสนุกกับการทบทวนความรู้และเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ได้โดยไม่ยาก

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram