หนังสือ เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 ห้อง Gifted มั่นใจเต็ม 100 (หนังสือใหม่ สภาพสินค้า 85-90 % ปกเป็นรอย)

ติวเสริมความรู้และข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 Gifted GATE TEP พร้อมเฉลยทบทวนเนื้อหา

คู่มือทบทวนเนื้อหาเข้มข้นเสริมจากที่เรียนในห้องเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมเทคนิคช่วยจำเนื้อหา เตรียมสอบวิชาวิทยาศาสตร์เข้า ม.1 ห้องเรียน Gifted GATE TEP ตามหลักสูตร สสวท. เสริมเทคนิคช่วยจำเนื้อหาจากครูดิ๊ฟ ติวข้อสอบเข้ม ม.1 โรงเรียนชั้นนำ มีเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ ใช้ควบคู่กับติวเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.4, ป.5 และ ป.6 O-NET เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป


จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

1. แนะนำแนวทางการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนดัง เลือกห้องเรียน ม.1 Gifted GATE TEP

2. ติวเข้มหลักการของวิชาวิทยาศาสตร์ เสริมความรู้ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนประถมปกติ

3. คัดแนวข้อสอบเข้า ม.1 สสวท. ฝึกทำแนวข้อสอบเข้มข้นพร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบ

*** พิมพ์ 4 สี (พิมพ์ 1 / 2 / 4 สี) ***

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram