หนังสือ เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100 (หนังสือใหม่ สภาพสินค้า 80%)

หนังสือสรุปเข้มสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100 หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาการสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ จากทุกสถาบันอุดมศึกษาชื่อดัง สอดแทรกความรู้
 
(สภาพหนังสือใหม่ 80%)
 
 


– พร้อมความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันให้รอบรู้ข่าวสารครบถ้วน
– พร้อมแนวข้อสอบปรนัย 3 ภาค (การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศและบริหารรัฐกิจ) + แนวข้อสอบเรียงความ
– พร้อมหลักและวิธีการตอบคำถามอย่างมั่นใจ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram