หนังสือ เตรียมสอบ วิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง

เตรียมสอบ วิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง เล่มนี้จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ติวเตอร์บิ๊กได้สรุปเนื้อหาให้ออกมากระชับ และครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบท้ายบทเพื่อให้น้องๆ ได้ทบทวนในแต่ละบทเรียน เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลสินค้า
ISBN :9786164492530
Barcode :9786164492530
ขนาดหนังสือ :19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า :1.5 ซม.
น้ำหนัก :652 กรัม
จำนวนหน้า :276 หน้า
วันวางจำหน่าย :21/08/63
นักเขียน :ธนพงษ์ วัชรโรจน์ (ติวเตอร์บิ๊ก)
บรรณาธิการ :จันทรจิรา มีนิลดี

สารบัญ
บทนำ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตอน…วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
ตอน…วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
บทที่ 4 สารและสมบัติของสาร
บทที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 6 งานและพลังงาน
ตอน…วิทยาศาสตร์กายภาพ
บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของโลก
บทที่ 8 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram