หนังสือ เริ่มหัดคัดลายมือก-ฮ,A-Z,1-10

เขียนพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ, พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z, a-z
และตัวเลข 1-10, ๑-๑๐

ฝึกอ่าน ฝึกเขียนอย่างถูกต้องตามขั้นตอน และเรียนรู้สระไทยทั้ง 32 ตัว
เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ต่อไป เมื่อเด็กคัดลายมืออย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอน สมองก็จะได้รับการกระตุ้นทำให้เด็กยิ่งจำได้แม่นยำ

และเมื่อเขียนได้อย่างถูกต้องแล้วจะทำให้เด็กเขียนสวย เขียนเร็ว
สามารถเรียนรู้จดบันทึกสิ่งต่างๆ ได้ดีและเร็วกว่าเด็กที่ได้เขียนผิดวิธี

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram