หนังสือ แนวข้อสอบเข้มชีววิทยาเข้ามหาวิทยาลัยมั่นใจเต็ม 100

เนื่องจากนักเรียน ม.ปลาย ตั้งแต่ปี 2560 ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะต้องสอบวิชาชีววิทยา หลายสนามสอบ แต่แม้จะใช้เนื้อหาหลักเดียวกัน แต่จุดเน้นจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราจึงรวบรวม และคัดสรร แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในวิชาชีววิทยา ที่อิงแนวทางการออกสอบ 5 ปีล่าสุดย้อนหลัง มานำเสนอมากถึง 12 ชุด

พร้อมกับเฉลยที่ละเอียด และเสริมเทคนิค ให้ความรู้เพิ่มเติมจากข้อสอบแต่ละข้อ จึงเหมาะที่จะใช้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อผลการสอบที่สำเร็จสมหวัง

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

1. คัดสรรแนวข้อสอบชีววิทยา 12ชุด (อิงแนวโน้มของการสอบ 5 ปีล่าสุด)

2. เฉลยละเอียดทุกข้อ ให้หลักคิด และคำอธิบายพร้อมภาพ และตารางประกอบ

3. ครอบคลุมการสอบ 9 วิชาสามัญ, PAT 2 และ O-NET ม.6

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram