หนังสือ แบบฝึกบูรณาการทักษะ เรื่อง การลบ

แบบฝึกในเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการเชิงเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน โดยสอดแทรกเข้ามาอยู่ในหัวเรื่องหลักคือ การลบ

ช่วยทำให้เด็กมีโอกาส ได้ใช้ความคิด
ประสบการณ์ความสามารถ
และทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย


ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมๆ กัน

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram