หนังสือ แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 2

ทักษะการคำนวณเป็นที่กระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยอนุบาล

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสอนทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาล 2 และมีแบบฝึกที่สนุกหลากหลาย เหมาะสมกับวัยไม่ยากเกินไป ภาพการ์ตูนน่ารักสดใส สี่สีทั้งเล่ม สอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา, BBL และตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้ได้ทั้งในโรงเรียนและพ่อแม่สอนลูกเองที่บ้าน

บรรณานิทัศน์: ใช้สอนคณิตศาสตร์เหมาะกับเด็กอนุบาล 2 มีแบบฝึกหลากหลาย สี่สีทั้งเล่ม สอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา, BBL และตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

จุดเด่นของหนังสือ แบบฝึกบูรณาการ คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 2

1. 4 สีทั้งเล่ม
2. สอดคล้องกับหลักการพหุปัญญา ,BBL และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางปฐมวัย 2560

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram