หนังสือ แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป.2

สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ เฉลยแยกเล่ม

หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ และมีแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ตรงตามหลักสูตรแกนใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 เหมาะสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน หรือเป็นการบ้านเสริมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีเฉลยแยกเล่ม

ความน่าสนใจของหนังสือ

แบบฝึก เสริมเข้มทักษะและการคิดคณิตศาสตร์ ป.2 :

1. ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง 2560

2. เนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ

3. เฉลยแยกเล่ม

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram