หนังสือ ไขความลับการสร้างกำไร เพียงเข้าใจงบการเงิน (How To Understand Business Finance)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลขในงบการเงินของบริษัท ที่จะทำให้คุณเข้าใจกลไกที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ ได้กำไร และเข้าใจแนวทางป้องกันการล้มเหลว ในการบริหารงานบริษัท แม้ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัท แต่การเข้าใจงบการเงินจะทำให้คุณรู้ว่าบริษัทที่คุณทำงานอยู่นั้นมั่นคงแข็งแรงเพียงใด ช่วยประเมินบริษัทคู่ค้าได้ว่าควรทำธุรกิจด้วยหรือไม่ ทั้งยังประยุกต์ใช้กับการงานส่วนบุคคลได้ด้วย

ทำไมจองที่พักในวันที่พักราคาถึงถูกลงมามาก ?
ทำไมอยู่ดีๆ บริษั่ทใหญ่อย่าง JAL ถึงตกอยู่ในภาวะหนี้สินเกินทุนได้ ?
“ยิ่งขายยิ่งไม่มีเงิน” มันหมายความว่าอย่างไร ?

เพียงแค่เข้าใจประเด็นสำคัญ ก็จะพบว่างบการเงินนั้นง่าย และสนุกเกินคาด

หนังสือเล่มนี้ ดีอย่างไร

1. อธิบายตัวเลขต่างๆ ในงบการเงินโดยใช้ภาพประกอบเป็นตัวการ์ตูนเข้าใจง่ายๆ แบ่งออกเป็นเรื่องสั้นๆ อ่านจบง่ายๆ ภายในแต่ละเรื่อง
2. อธิบายกลไกของสิ่งที่ทำให้เกิดกำไร ตัวเลขอันตรายที่ซ่อนอยู่แม้ภาพภายนอกบริษัทอาจดูดี และแนวทางการอยู่รอดในสถานะการที่ยากลำบากของบริษัท ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกความเป็นไปของบริษัทต่างๆ ได้
3. เรียบเรียงโดยนักเขียนหนังสือขายดีของสำนักพิมพ์ชื่อดังของญี่ปุ่นหลายสำนักพิมพ์ และยังเป็นที่ปรึกษาการบริหารงาน SME ที่มีชื่อดังที่ญี่ปุ่น

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram