หนังสือ ไดโนเพื่อนรัก เจ้ายักษ์กินต้นไม้

เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องราวของไดโนเสาร์ประเภทกินพืชว่า มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร มีชีวิตอยู่ในยุคไหน และถิ่นที่ค้นพบอยู่ในทวีป หรือประเทศใด ผ่านภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เข้าใจง่าย โดยสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลจริงที่บอกไว้ในไดโนเสาร์แต่ละชนิด

นอกจากนั้นเกมต่าง ๆ ที่มีในเล่มจะช่วยฝึกการสังเกต และเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข รวมทั้งทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย

ข้อมูลของไดโนเสาร์ 10 ชนิด ได้แก่ อะแพโทซอรัส, แองคิโลซอรัส, แบรคิโอซอรัส, วัลแคโนดอน, แคมป์โทซอรัส, อิกัวโนดอน, ไฮแพโครซอรัส, ซอโรโลฟัส, แพรนโนเซเฟล, สตีจีโมรอซ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram