หนังสือ Brainy กริยา 3 ช่อง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง(Brainy: Easy Verb Conjugation)

Brainy กริยา 3 ช่อง เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง (Brainy: Easy Verb Conjugation)

ปัญหาใหญ่ของการเรียนภาษาอังกฤษคือคำกริยาของภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียว แต่มี 3 รูปแบบตามคำคุ้นหูว่า “กริยา 3 ช่อง” ซึ่งเป็นเรื่องแตกต่างจากภาษาไทย หนังสือเล่มนี้สรุปหลักการใช้กริยา 3 ช่องอย่างเข้าใจง่าย พร้อมกับรวบรวมกริยา 3 ช่องมาให้นักเรียนและผู้ใช้งานได้เปิดใช้ตามลำดับอักษรโดยสะดวก ทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ไม่ติดขัดเรื่องการผันกริยาอีกต่อไป

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram