หนังสือ Chemistry : หลักเคมี ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์

Chemistry: หลักเคมี ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ หนังสือเรียน พร้อมแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เหมาะสำหรับทั้งใช้เตรียมสอบในห้องเรียนเพื่อเพิ่ม GPA ชั้น ม.4-6 เตรียมสอบ PAT2, กสพท และโควต้า สายวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีเนื้อหาที่สำคัญในวิชาเคมีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตรงตามแนวข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ โดยเฉพาะหลักสำคัญที่ออกข้อสอบเสมอๆ แยกบทสรุป แผนภาพ สะดวกในการจดจำ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งยังประกอบด้วยแบบทดสอบเสริมทักษะพร้อม เฉลย โจทย์ฝึกประสบการณ์เพื่อเสริมความแม่นยำพร้อมเฉลย จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเตรียมสอบเก็บคะแนน สอบประจำภาค สอบ O-net, Pat และสอบเข้ามหาวิทยาลัยในทุกสถาบัน รวมทั้งใช้เสริมพื้นฐานความรู้ในวิชาเคมี

สำหรับผู้เรียนวิชานี้ วิชาเคมีเป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจและการทบทวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในการจดจำสูตรต่าง ๆ ถ้านักเรียนมีความอดทนและพากเพียรอยู่เป็นประจำก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอนในอนาคต

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram