หนังสือ Complete TOEIC Test

หนังสือคู่มือเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ที่ละเอียดที่สุด เจาะแนวข้อสอบทุก Part พร้อมแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบที่จะช่วยให้ผู้อ่านมั่นใจได้ว่า สามารถทำคะแนน TOEIC ได้มากกว่า 700 คะแนนขึ้นไป

นอกจากนี้ยังข้อสอบให้ได้ฝึกทำ และมีซีดีไฟล์เสียงสำหรับทำข้อสอบการฟังที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด รวมถึงท้ายเล่มยังมีคำศัพท์ ที่…

การันตีว่าต้องเจอในห้องสอบกว่า 400 คำ ให้ได้ทบทวนอีกด้วย

1. หนังสือเตรียมสอบ TOEIC แนวใหม่ เน้นวิเคราะห์ข้อสอบแยกตาม Part พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ
2. ข้อสอบสำหรับการเตรียมตัวที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงครบทุก Part ทั้งส่วนของการฟัง การอ่าน หลักไวยากรณ์ และคำศัพท์
3. มีแผ่นซีดีไฟล์เสียงสำหรับใช้ฟังระหว่างฝึกทำข้อสอบการฟัง เพื่อให้คุ้นเคยกับข้อสอบจริงก่อนเข้าห้องสอบมากที่สุด

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram