หนังสือ Conversation สนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับ ม.ปลาย ใช้ได้ทั้ง O-Net GAT/PAT และะการสอบปลายภาค

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่นักเรียน นักศึกษาต้องรู้และทำความเข้าใจเพื่อใช้ในการเรียน การสอบในทุกระดับการสอบทั้งในชั้นเรียน และการสอบแข่งขัน2ในระดับอุดมศึกษา ระบบการสอบตรง เพราะทุกการสอบ

ในวิชาภาษาอังกฤษนั้นจะต้องมีข้อสอบเกี่ยวกับการสนทนา การใช้ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งถ้าเรามีความเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรสำหรับการสอบเพราะมีพื้นฐานด้านความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะทุกการสอบภาษาอังกฤษจะเน้นที่การนำไปใช้มากกว่าอย่างอื่น

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram