หนังสือ Eng Ent' ฉบับ Error Identification

เนื้อหาสาระสรุปแนวการทำข้อสอบประเภท Error Identification ที่ได้ชื่อว่า
เป็นข้อสอบปราบเซียนอันดับต้นๆ ที่นักเรียนทุกคนจะต้องเจอในข้อสอบ

และยังทำการสรุปหลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการออกข้อสอบ Error Identification ให้ได้ทบทวนเพิ่มเติมอีกด้วย พิเศษ ในหนังสือมีติวเข้มเทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบO-NET จากทุกพ.ศ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดที่สุด

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram