หนังสือ English Vocabularies in Daily Life ศัพท์หมวดในชีวิตประจำวัน

English Vocabularies in Daily Life ศัพท์หมวดในชีวิตประจำวัน


หนังสือภาพสอนศัพท์อังกฤษ รวบรวมคำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การเรียนและการสอบ เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป พจนานุกรมภาษาไทย-ภาษาอังกฤษฉบับรูปภาพนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อ ผู้สนใจ โดยคำศัพท์ถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ 40 หมวด เพื่อให้ผู้ใช้งาน ที่ยังไม่รู้คำศัพท์สามารถศึกษาคำศัพท์ตามหมวดนั้นได้สะดวก

และสามารถ เข้าใจความหมายรวมถึงจดจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายผ่านภาพประกอบที่ชัดเจน โดยคำศัพท์แต่ละหมวดหมู่นั้นเรียงลำดับตามตัวอักษรเพื่อความสะดวกของผู้ค้นหา

ทางสำนักพิมพ์หวังว่าพจนานุกรมเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้
และการใช้งานภาษาอังกฤษของทุกๆ ท่านในชีวิตประจำวัน

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram