หนังสือ Lightroom Creative Workshop

หนังสือ Lightroom Creative Workshop เรียนรู้ workflow หรือกระบวนการในการตกแต่งภาพถ่าย ตั้งแต่แนวคิดในการแต่งภาพ Mood & Tone ที่จะใช้สร้างอารมณ์ให้ภาพ

แนวทางการแต่งภาพทั้ง Landscape และ Portrait การจัดการกับภาพถ่ายจำนวนมากๆและการทำ Preset ไว้ใช้งาน พร้อมทั้งเทคนิคในการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆในการแต่งภาพ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram