หนังสือ Premiere Pro CC 2018 Professional Guide

เพราะคลิปวิดีโอที่ดี ต้องมีไอเดียสร้างสรรค์ และการรู้จักกับเครื่องมือในโปรแกรม จึงจะสร้างผลงานที่น่าสนใจ โดดเด่นกว่าใครได้

คู่มือการใช้งานโปรแกรมเล่มนี้จึงเป็นคู่มือที่สอนทั้งวิธีทำงานแบบเข้าใจง่าย ให้ได้ลองทำตาม เพื่อให้ทำทุกสิ่งเป็นก่อน และลงลึกเจาะไปสอนทุกรายละเอียด ทุกความหมายของการปรับตั้งค่า

เพื่อให้ประยุกต์ผลงานตัดต่อ จนโดนเด่นน่าสนใจได้ในระดับมืออาชีพ จึงเป็นคู่มือที่ “ครบ” และ “สะดวกต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง” เหมาะสำหรับฝึกใช้งานและใช้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับเรียนรู้คำสั่งต่างๆ เพิ่มเติมในภายหลัง

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

1 วิดีโอคือคอนเทนต์ที่นิยมมากขึ้นทุกวัน ความต้องการในการเรียนรู้วิธีใช้งานจึงมีสูงมาก

2 เครบทุกฟังก์ชั่นสำหรับงานตัดต่อ ต่างจากการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก Google หรือ Youtube ซึ่งจะทำให้ผู้อ่าน ตัดสินใจซื้อเพราะความครบและคุ้ม

3 นอกจากเนื้อหาในแบบตัวหนังสือแล้ว ผู้อ่านยังสามารถเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอสอนได้จากการดาวน์โหลดคลิปสอน หรือดูคลิปการทำงานของบทต่างๆ ได้ที่ Youtube Channel ของ สนพ. พร้อมไฟล์ตัวอย่างสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง

4 มีความน่าเชื่อถือสูงมาก เพราะเป็นหนังสือที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน ทั้งหมดนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า จะเป็นหนังสือที่ผู้อ่านให้ความสนใจ และเมื่อซื้อไป จะให้ประโยชน์สูงสุด

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram