หนังสือ Quick Dots and Lines ลากเส้นต่อจุด เรียนรู้ ABC

3 in 1 ฝึกลากเส้นต่อจุด + รู้อักษร รู้ศัพท์ + ระบายสี ทำทุกอย่างได้ในเล่มเดียว! สนุก ฝึกทักษะ ให้ความรู้

หนังสือชุดนี้มุ่งให้เด็กฝึกสายตาและการใช้ทักษะมือเพื่อลากเส้นต่อจุด พร้อมทั้งได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คำศัพท์ใหม่ๆ และเสริมการจดจำและกระตุ้นจินตนาการด้วยรูปภาพน่ารักผ่านกิจกรรมระบายสี

กิจกรรมในเล่ม : ลากเส้นตรงแนวนอน แนวตั้ง แนวเฉียง หัดคัดตัวอักษร หัดคำคำศัพท์ ฝึกทักษะลากเส้นผ่านจุดให้เป็นรูปภาพสมบูรณ์และระบายสี

คำแนะนำใช้หนังสือ:

1.ให้เด็กๆ ลองฝึกเลียนแบบการลากเส้นผ่านจุดต่างๆ ตามรูปตัวอย่าง
2.พ่อแม่อ่านออกเสียงให้ลูกฟังหลังจากลูกลากเส้นตามแล้ว
3.ให้ลูกฝึกระบายสีในภาพตามจินตนาการ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram