หนังสือ Quick Good Handwriting English Alphabet เขียนเก่งเขียนสวย อักษรอังกฤษ

Quick Good Handwriting English Alphabet เขียนเก่งเขียนสวย อักษรอังกฤษ

หนังสือแบบฝึกหัดคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เรียนรู้คำง่ายๆ ที่เกี่ยวกับตัวอักษร พร้อมภาพประกอบที่ดูมีชีวิต

– มีแบบฝึกหัดคัดตัวอักษรที่มีหลายระดับความยากโดยการค่อยๆ ลดระดับความเข้มของสีเส้นประเพื่อเพิ่มความท้าทายในการทำแบบฝึกหัด
– มีช่องว่างสำหรับเขียนชื่อ นามสกุลในแต่ละหน้าเพื่อแสดงว่าน้องๆ คนไหนเป็นเจ้าของผลงานและสามารถตัดกระดาษออกเพื่อนำไปจัดทำเป็น Portfolios หรือนำไปติดบอร์ด จัดการแข่งขันคัดสวยก็ได้

หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้เหมาะกับการเป็นของเล่นที่ช่วยพัฒนาสมาธิ ความรู้ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมเด็กๆ ก่อนเข้าวัยเรียน ช่วยให้พ่อแม่มีความมั่นใจว่าเด็กๆ จะพร้อมสู่การเข้าวัยเรียนต่อไป

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram