หนังสือ Quick Matching: First 200 Words หนังสือภาพจับคู่ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 200 คำ

Quick Matching: First 200 Words หนังสือภาพจับคู่ศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 200 คำ

สื่อการสอนเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

หนังสือภาพสีสันสวยงาม วาดด้วยเทคนิคสีน้ำที่อ่อนละมุน พร้อมเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับเด็กๆ ปฐมวัย ตั้งแต่เนอสเซอรี่จนถึงอนุบาล

เหมาะมากสำหรับ
– พ่อแม่ ผู้ปกครอง
– คุณครูสอนระดับปฐมวัย
ภาพสวย เทคนิคระบายสีน้ำ คำศัพท์ครบถ้วนสำหรับชีวิตประจำวันของเด็กเล็ก

“มีสติกเกอร์ 4 สี”

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram