หนังสือ Short Note คณิตศาสตร์ ม.ต้น พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

….Short Note คณิตศาสตร์ ม.ต้น พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน…

วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.ต้น นั้น ถือว่าเป็นวิชาที่ยาก เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการทำโจทย์ การคำนวน ไปจนถึงการจดจำสูตรต่างๆ ซึ่งมีมากเกินกว่าที่จะจำได้

กระบวนการย่อยเนื้อหาที่มีเป็นจำนวนมาก ให้ออกมาเป็นสรุปหลักคณิตศาสตร์ แต่ละเรื่อง แต่ละบท อย่างเข้าใจง่าย จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ทางสำนักพิมพ์ จึงได้ร่วมกับคณาจารย์คุณภาพ สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เอาไว้อย่างครบถ้วนทุกบท ทุกหัวข้อ ที่ต้องเรียนทุกเทอม ทุกชั้นปี ตั้งแต่ ม.1-ม.3 อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

สามารถนำไปใช้ทบทวน ทดลองทำแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อเพิ่มคะแนน เพิ่มเกรดได้อย่างไม่ยาก

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะช่วยแบ่งเบาการทบทวนที่อาจทำความเข้าใจได้ไม่เต็มที่ในช่วงเวลาเรียน หรือตามอาจารย์ในคาบเรียนไม่ทัน จะทำให้สามารถกลับมาทบทวนด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เมื่อทบทวน ก็จะค่อยๆ ทำความเข้าใจได้อย่างดี ยังสามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนาม ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบครั้งสำคัญๆ ให้ได้คะแนนดี และสอบผ่าน

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram