หนังสือ Short Note ชีววิทยา ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

…Short Note ชีววิทยา ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน…

เป็น short note ที่มีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ โดยเน้นไปที่แกนสำคัญของสิ่งที่ต้องจำให้ได้ก่อนสอบ เหมาะสำหรับทั้งใช้เตรียมสอบในห้องเรียนเพื่อเพิ่มคะแนนทุกภาคเทอม การเตรียมสอบ PAT2, กสพท และโควต้า สายวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่างๆ

นักเรียนไม่น้อยเมื่อเรียนชีววิทยาจบหลักสูตรแล้วจะเกิดความรู้สึกสับสนเพราะมีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดมากมาย จึงแก้ปัญหาด้วยการหลีกเลี่ยงหรือละทิ้งไป ทั้งที่วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่สามารถทำคะแนนให้ดีได้โดยไม่ยากและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

ด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้ จึงพยายามสรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากแบบเรียนทั้ง 6 เล่ม (ม.4 ม.5 ม.6) ให้กระชับพร้อมขยายความบางตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจะให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในแต่ละบทแต่ละหัวข้อได้มากยิ่งขึ้น

ชีววิทยาเป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจและการทบทวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอถ้านักเรียนมีความอดทนและพากเพียรอยู่เป็นประจำก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอนที่สุด

สรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากแบบเรียนทั้ง 6 เล่ม ( ม.4 ม.5 ม.6 ) ให้กระชับพร้อมขยายความบางตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจะให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในแต่ละบทแต่ละหัวข้อได้มากยิ่งขึ้นชีววิทยา และจำได้ในตอนใช้สอบ

หนังสือเล่มนี้เป็น short note 4 สี ภาพประกอบมากกว่า 100 ภาพ สำคัญ ที่มีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมทุกเนื้อหาสำคัญ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram