หนังสือ Short note ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

วิชาอังกฤษในระดับชั้น ม.ปลาย นั้นมีเนื้อหาจำนวนมาก ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะสรุป สิ่งที่เรียนมาเอาไว้อย่างไร ให้กระชับ ได้ใจความ อย่างเป็นระบบ

Short Note เล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคนให้ได้เข้าใจวิชาอังกฤษทั้งใน ระดับโครงสร้าง หัวข้อ เนื้อหา และข้อย่อย อันเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องรู้ ต้องท่องจำ โดยวิเคราะห์จากบทเรียน มาเป็น Note ย่อใจความสำคัญและหัวใจสำคัญ รองรับการอ่าน การทบทวน การทำโจทย์ ด้วยตัวเอง และต้องทำความเข้าใจ เอาไว้อย่างครบถ้วน เพื่อใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำได้ดีในการสอบ ด้วยแนวทางลัดในการเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนสูง

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram