หนังสือ Short Note ภาษาไทย ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

….Short Note ภาษาไทย ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน…

วิชาภาษาไทยในระดับชั้น ม.ปลาย เป็นวิชาที่มีเนื้อหาจำนวนมาก ที่ต้องทำความเข้าใจและท่องจำ ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะสรุป สิ่งที่เรียนมาเอาไว้อย่างไร ให้กระชับ ได้ใจความ อย่างเป็นระบบ ที่สำคัญคือ “จำง่าย” อย่างไม่ลืม โดยเฉพาะการสร้างความจำอย่างเน้นๆ เพื่อนำไปใช้ในการสอบ

Shot Note เล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคนให้ได้เข้าใจวิชาภาษาไทยทั้งในระดับหัวข้อ ระดับเนื้อหา สำหรับใช้ในการสอบ ได้อย่างตํมประสิทธิภาพ

สรุปสิ่งสำคัญในวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมปลายเอาไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งทำความเข้าใจได้ง่ายและเกิดความจดจำอย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือที่จะทำให้เรื่องของการจดจำบทเรียน กลายเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ง่าย ครอบคลุม สามารถดึงความจำที่ได้อ่านและทบทวนออกมาใช้ในการเรียน การสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
X
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram