Sale!

หนังสือ 1,000 โจทย์เด็ด ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ม.3

฿256.50

คำอธิบาย

การ สอบ O-NET ม.3 นั้นนับเป็นสนามสอบที่สำคัญมากสำหรับเด็กในระดับ ม.ต้น เพราะทุกคะแนนนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ถ้าเด็กทำคะแนนได้สูงย่อมหมายรวมถึงครูผู้สอนและโรงเรียนมีความใส่ใจสร้างมาตรฐานทางการศึกษาที่ดีให้กับเด็กและสังคม

ด้วยเหตุนี้ทางสำนักพิมพ์จึงให้ความสำคัญจัดทำหนังสือเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและครูผู้สอน โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเป็นแนวข้อสอบ 4 วิชาหลักที่เด็กต้องใช้ในการเตรียมตัวสอบ ทุกวิชาแนวข้อสอบถูกออกแบบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และคลุกคลีอยู่ในแวดวงการสอบมานาน

ข้อมูลสินค้า
ISBN :8859099306140
Barcode :8859099306140
ขนาดหนังสือ :19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า :1.6 ซม.
น้ำหนัก :746 กรัม
จำนวนหน้า :328 หน้า
วันวางจำหน่าย :10/07/63
นักเขียน :อ.รังสรรค์ สิทธิชัยโอภาส,
อ.กสิณ คงเกียรติขจร,
อ.วิไลวรรณ มาเหมาะโชค,
อ.พรรษวุฒิ สุขเสริม,
อ.คนิษฐ์ ทองแจ่ม,
อ.เมวิกา บุญเชย
บรรณาธิการ :ปติมา จำปาเวียง

สารบัญ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แบบ 5 ตัวเลือก
แบบเลือกตอบเชิงซ้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.046 kg
ขนาด 25.4 × 19.05 × 1.6 cm

THISBOOK - ร้านหนังสือออนไลน์

ร้านหนังสือออนไลน์ - แหล่งรวมหนังสือเตรียมสอบ , หนังสือเตรียมสอบราชการ , หนังสือการศึกษา , หนังสือภาษา , หนังสือเด็ก , หนังสือคอมพิวเตอร์ , หนังสือการเงินการลงทุน และอื่นๆ